Poetry Collections

I. Prah, Uroš (2012): Čezse Polzeči. Ljubljana. Center za slovensko knjižvenost – Aleph.
II. Prah, Uroš (2015): Tišima. Ljubljana. Center za slovensko knjižvenost – Aleph.
III. Prah, Uroš (2018): Ususret klizeći. Translated by Romeo Mihaljević. Zagreb. Biakova. 
IV. Prah, Uroš (2019): Udor. Ljubljana. ŠKUC Lambda.
V. Prah, Uroš (2022): Silenci(e)mouje. Translated by Pablo Arriagada. Buenos Aires. Cae de Maduro.
VI. Prah, Uroš (2023): Erdfall. Translated by Daniela Kocmut & the Author. Vienna. Luftschacht Verlag.